Sommaren 2023 drog extremväder på nytt in över Sverige. Ovädret Hans slog hårt mot städer som Åre och Rättvik, och fick tåg att spåra ur.

I flera artiklar har Fastighetsfolket undersökt hur Fastighets klimatarbete ser ut. Vi började 2020 med att konstatera att förbundet inte hade någon policy för klimatet. 2021 såg det likadant ut.

”Vi har inte resurserna”

Nu två år senare och med en annan förbundsledning på plats, har inget förändrats.

– Nej, vi är för litet förbund. Vi har inte resurserna att jobba med klimatpolitiska program eller policyer, säger Fastighets ordförande Lemmy Mauritzon.

Märker du av om medlemmarna är intresserade av klimatfrågan?

– Det har jag ingen uppfattning om, det är inget som de brukar prata om. De flesta pratar om sin försörjningsförmåga. Det är tuffa tider för våra medlemmar med inflation, räntor och annat.

Fastighets ordförande Lemmy Mauritzon.
Fastighets ordförande Lemmy Mauritzon.

Ordföranden ser hur naturen förändras

När han tillträdde beskrev Lemmy Mauritzon klimatomställningen som något som ”ställer krav på oss allihop”. Han har undertecknat debattartiklar om klimatfrågan tillsammans med andra LO-ordföranden.

Det verkar finnas ett engagemang hos dig?

– Det gör det. Jag är uppvuxen på landet och bor på landet. Jag ser hur skogarna och naturen förändras. Klimatet är ingen huvudfråga för Fastighets, nu är det att se till att våra medlemmar har en vardag och ekonomi som är så bra som möjligt. Men givetvis ska vi jobba tillsammans inom LO med påverkan som debattartiklar och facklig-politisk samverkan, säger Lemmy Mauritzon.

Jobben måste också säkras

På förbundet Seko med sina 110 000 medlemmar inom bland annat post, energi, järnväg och sjöfarten, så har man gjort annorlunda. Seko har nyligen släppt ett klimatpolitiskt program. Det beskriver hur förbundet kan jobba med klimatfrågan internt, i överenskommelser med arbetsgivarna samt presenterar politiska förslag för att underlätta klimatomställningen.

Seko
Gabriella Lavecchia, förbundsordförande Seko.

Ordförande Gabriella Lavecchia menar att Seko länge har jobbat med klimatfrågan i de olika branscherna. Men att gemensamt formulera varför och hur Seko ska engagera sig i klimatfrågan har man inte gjort tidigare.

– Det svåra har varit att formulera vad som är den fackliga ingången i det här, säger hon.

Arbetarna måste vara med och tycka till

Seko har tagit stöd i uttrycket rättvis omställning, som används av både LO och världsfacket Ituc. Arbetstagares rättigheter måste säkras när industrier och arbetsmarknader ställer om. Seko vill inte lämna bort beslutsmakt som påverkar deras medlemmar.

– Klimatomställningen pågår i detta nu. Våra medlemmar kan bidra oerhört mycket med lösningar på hur klimatomställningen kan inkludera alla. Den fackliga grundtanken är att man vill vara med från början och ta tag i det själv. Inte låta någon annan formulera problem eller lösningar, fortsätter Lavecchia.

Hon nämner exempel inom järnvägen, post och sjöfarten.

– Om våra medlemmar till exempel inom sjöfarten förlorar jobbet så vill vi vara med på banan och se till att de följer med till nya jobb. Det går inte att luta sig tillbaka och låta marknaden eller arbetsgivaren sätta standarden. Då står man där om tio år och har inte hängt med i omställningen.


Tycker du att klimatfrågan är något som Fastighets ska arbeta med?

Maarit Jänislampi, städare och klubbordförande för Fastighetsklubben på ISS i Göteborg.
Maarit Jänislampi  Lokalvårdare och klubbordförande för Fastighetsklubben på ISS i Göteborg.

– Nja. Jag tycker väl att alla företag och organisationer bör ha en medvetenhet om klimatet och miljön, men jag tycker inte att Fastighets ska lägga mer energi på det än på andra frågor. Det finns viktigare frågor att jobba med, som folks arbetsmiljö till exempel.

Bild: Caisa Rasmussen

Cecilia Thornell Fastighetsskötare på HSB i Norrköping.

– Ja, det tycker jag. Vi kan tänka miljömässigt på många sätt, till exempel att hålla utbildningar mer digitalt i den mån det går. Varje organisationer kan göra sitt. Samtidigt förstår jag att vi inte har resurserna i dagsläget. Det är rimligt att ha en klimatpolicy men alla förbund har olika förutsättningar.

Bild: Henrik Witt

Jhonas Danielsson Samhall, ordförande Fastighetsklubben Gävleborg

– Nej, jag tycker nog att det är bättre att fackförbunden prioriterar arbetsrättsliga saker och arbetsmiljö framför allt. Visst är klimatfrågan något vi alla borde jobba med. Jag önskar att samhället såg annorlunda ut och att vi kunde prioritera klimatet. Men nu finns det så många andra viktiga frågor.