Jag anser att städare är våra klimathjältar i skuggorna. Ert arbete är av oerhörd betydelse för att upprätthålla hygien och hälsa i våra miljöer, vare sig det är på kontor, sjukhus, skolor eller hemma. Trots detta är er roll i klimatarbetet alltför ofta förbisedd.

Det är enkelt att bortse från städarnas arbete när vi talar om att minska koldioxidutsläpp och bevara resurser. Men sanningen är att era insatser kan ha en betydande inverkan på vår planet.

Välj rätt produkter

Några exempel: Ni har möjlighet att välja rengöringsprodukter som är snällare mot miljön. Användning av ekologiska och biologiskt nedbrytbara produkter kan minska påverkan på våra ekosystem och på våra vattenresurser.

Ni har en avgörande roll i hanteringen av avfall. Sortering och återvinning av avfall på rätt sätt kan minska mängden som går till deponi och därmed minska deponiernas påverkan på miljön.

Vi kan inte luta oss tillbaka och hoppas på att någon annan löser frågan. Vi måste alla ta ansvar för vårt klimat.

Ni kan vara förespråkare för miljömedvetenhet på era arbetsplatser. Genom att utbilda kollegor och kunder om vikten av att minska klimatpåverkan kan ni sprida medvetenhet och inspirera till åtgärder.

Ni kan vara sparsamma med resurser som vatten och papper. Att minska överkonsumtionen kan bidra till att bevara dessa värdefulla resurser.

Kan inte luta oss tillbaka

Jag anser därmed att klimatarbetet är av största vikt, så även arbetsmiljöarbetet. Vi kan inte prioritera bort varken det ena eller det andra. Vi kan inte luta oss tillbaka och hoppas på att någon annan löser frågan. Vi måste alla ta ansvar för vårt klimat.

Och städare har en avgörande roll i klimatarbetet. Era dagliga insatser har en betydande inverkan på miljön och klimatet.

För övrigt tycker jag att …

…kriminaliteten i städbranschen nu tar extrema uttryck. Vart är vi på väg när pengar som skulle gått till löner går till chefernas plastikoperationer. Det positiva är att Fastighets nu tar krafttag i frågan. Sedan i våras arbetar de med ett projekt om arbetslivskriminalitet. Tanken är att bygga ett nätverk av seriösa städarbetsgivare, fackliga organisationer och myndigheter som ska utbilda och tipsa varandra om misstänkta brott och fusk.