En bygghiss störtar till marken och fem anställda mister livet. En grävmaskinist går genom isen och avlider. På Northvolt i Skellefteå dör två arbetare samma dag i olika olyckor.

Slutet av 2023 fortsatte lika sorgligt som det börjat. Flest dödsfall i arbetsplatsolyckor på ett drygt decennium. Det är så obeskrivligt tragiskt – och så besvärande förutsägbart.

Dödsolyckor kan förhindras

Dödsolyckorna är enbart toppen på det berömda isberget, den yttersta konsekvensen av ringa eller obefintlig riskbedömning.

Kunskapen om arbetsmiljöfrågor på svensk arbetsmarknad är låg och i de fall där kunskapen finns gör vinstprioriteringar att anställda tvingas gena i kurvorna. 

Högre lön är viktigt men tämligen värdelöst om arbetstagaren riskerar att inte komma hem från arbetet. Det räcker nu.

Lägsta pris styr i upphandlingarna. Kriminella tar marknadsandelar där affärsidén är att fuska med skatter, löner, försäkringar – och arbetsmiljö. 

Många, inte minst parterna, kan dra sitt strå till stacken. Det största ansvaret har dock våra riksdagspolitiker. De kan stifta lagar som avkräver arbetsgivare insatser och ålägga myndigheter kontroll över dessa lagar.

Så kan politikerna stoppa döden på jobbet

Några åtgärder som snabbt kan förbättra arbetsmiljön på arbetsplatserna, och därmed minska antalet dödsolyckor, är exempelvis:

  • Skrota Arbetsmiljöverkets utredning som riskerar att leda till att skyddsombud inte behöver vara fackligt organiserade. Vi behöver fler drivande skyddsombud, inte fler tandlösa. 
  • Tillsätt statliga medel till arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud. 
  • Öka satsningen på centren mot arbetskriminalitet. Fastighets projekt i Västsverige visar att parterna tillsammans med myndigheterna kan slå ut oseriösa aktörer och därigenom gagna seriösa företag. 
  • Tillsätt mer resurser till Arbetsmiljöverket. En stark lagstiftning är föga värd om den inte kontrolleras. 
  • Utbilda och informera om upphandling. Ställ arbetsmiljö-, kompetens- och utbildningskrav och gå inte bara på lägsta pris. Säkerställ uppföljning och begränsa underentreprenadkedjorna. 

Högre lön är viktigt men tämligen värdelöst om arbetstagaren riskerar att inte komma hem från arbetet. Det räcker nu.