Ny LO-ordförande enhälligt vald

2012-05-28

LO:s nya ordförande heter Karl-Petter Thorwaldsson. Kongressen valde honom enhälligt.
Thorwaldsson har fram till nu arbetat som ombudsman på IF Metall och som ordförande för ABF.

Nya löner för sanerare

2012-05-24

Det nya avtalet om specialservice ger en löneökning på 670 kronor, varav hälften är garanterad ökning och hälften fördelas via en pott på företaget.

Oro över medlemsutvecklingen

2012-05-22

Ombud från Fastighets avdelningar samlades i tisdags till förbundsmöte. En central fråga för förbundet är försöket att vända den negativa medlemsutvecklingen.

Stress gör kvinnor sjuka

2012-05-14

Kvinnorna har totalt sett ett ohälsotal – sjukskrivningar och sjukersättning – som är 45 procent större än männens. Mot den bakgrunden har Arbetsmiljöverket genomfört en inspektion.

Skärpt lag mot åldersdiskriminering

2012-05-14

Förbudet mot åldersdiskriminering ska utvidgas till de områden i samhället där det idag saknas ett sådant lagligt skydd. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss.

Utredning föreslår nya
spelregler för Samhall

2012-05-14

Samma bidragsregler ska gälla för statliga Samhall som för privata företag som anställer funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga. Det föreslår den så kallade FunkA-utredningen, som presenterade ett delbetänkande den 4 maj.

Kongressombud
vill ha mer samarbete

2012-05-14

Om drygt två veckor börjar LO-kongressen i Stockholm. Fastighetsfolket har tagit pulsen på en av förbundets ombud, Victoria Morberg, 34.

Fler hyresrätter till salu

2012-05-11

De kommunala bostadsbolagen i Södertälje och Nyköping säljer en del av sina hyresrätter.

Nytt avtal på Fastigoföretag

2012-05-10

Nya löne- och anställningsvillkor är klara för anställda på kommunala, kooperativa och några enstaka privata fastighetsbolag.