Reporter: Sofia Lindroth och Minna Pykkölä
Inläsning: Matilda Träff
Foto: Matilda Träff

Publicerat i januari 2018.

Läs reportaget här.