Jämställdhetsmyndigheten och Myndigheten för delaktighet har tillsammans undersökt förutsättningarna på arbetsmarknaden för män och kvinnor med funktionsnedsättning.

Det är betydligt vanligare för kvinnorna i den här gruppen att vara deltidsarbetslös eller timanställd, jämfört med männen som i högre utsträckning jobbar heltid, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

– Det är väldig allvarligt. Det betyder ju att de här kvinnorna har en större ekonomisk otrygghet, säger generaldirektören på Jämställdhetsmyndigheten Lena Ag till radion.

Större skillnader mellan funktionshindrade

Samma sak gäller för befolkningen i helhet – att män jobbar heltid i större utsträckning än kvinnor. Men skillnaderna är större mellan män och kvinnor med funktionsnedsättning.

Av kvinnorna i gruppen jobbar 57 procent heltid, medan 83 procent av männen jobbar heltid, rapporterar Sveriges Radio.

Män får oftare lönebidrag

Myndigheternas undersökning visar också att det är vanligare för män än för kvinnor med funktionsnedsättning att få lönesubventionerade heltidsanställningar.

– Jag tycker det är anmärkningsvärt. Vi hoppas att det här ska leda till att arbetsmarknadsinsatser för kvinnor med funktionsnedsättning blir bättre, säger Lena Ag till Ekot.