Under hösten har Fastighets granskat om drygt 1000 företag som förbundet har kollektivavtal med betalat ut rätt avtalspension till sina anställda. Som Fastighetsfolket tidigare rapporterat om är städföretaget Winab ett av de företag som har gjort fel.

Fastighets har upptäckt att elva medlemmar fått för lite avtalspension utbetald, eller ingen alls. Men efter förhandling med Winab får nu de elva medlemmarna sin pension inbetald, tio år tillbaka i tiden.

Almega: ”Behöver se över våra kontrollrutiner”

Winab är medlem i Almega och fram till 2018 var företaget auktoriserat städföretag. Auktorisationen ska vara en kvalitetsstämpel och vara en garant för att ett städföretag är seriöst. Marcus Lindström som är branschansvarig för Almega Serviceföretagen säger att han ser allvarligt på att Winab inte betalat in rätt avtalspensioner.

– Det är naturligtvis olyckligt och vi behöver uppenbarligen se över våra kontrollrutiner. Vi samarbetar nu med Fastighets för att försöka hitta mer effektiva sätt att kontrollera att företagen sköter sina pensionsinbetalningar innan de blir auktoriserade hos oss, säger Marcus Lindström.

Marcus Lindström, branschansvarig för Almega Serviceföretagen

”Kommer att kontakta företaget och ställda frågor om vad som hänt”

Vilka företag som är auktoriserade i dag redovisas i ett öppet register på Almegas webbplats, och där finns Winab inte med. Trots det uppger Winabs vd Nermin Kosaric för Fastighetsfolket att städföretaget fortfarande är auktoriserat av Almega och facken än i dag, och den uppgiften står också på Winabs hemsida.

På Winabs hemsida skriver företaget att de är auktoriserade, trots att deras auktorisation upphörde 2018.

Det är förjävligt att inte betala in avtalspensionen till sina anställda oavsett

Jari Visshed

Marcus Lindström säger att Almega nu kontaktat företaget och bett dem att ta bort den felaktiga informationen om att de skulle vara auktoriserade i dag. Han kan dock inte i dagsläget säga om Winab riskerar att bli av med sitt medlemskap i Almega.

– Vi kommer att kontakta företaget och ställa frågor kring vad som hänt. Generellt sett har Almega regler för medlemskap, och följer man inte dem kan det ytterst leda till uteslutning, säger Marcus Lindström.

Företaget var auktoriserat samtidigt som de inte betalade ut avtalspension till en del av sina anställda. Vad tänker du att det sänder för signaler till kunderna, som ju ska kunna lita på auktorisationen?

– Vi jobbar kontinuerligt tillsammans med de fackliga parterna för att förbättra auktorisationen och kontrollerna ytterligare. En lösning skulle kunna vara att Fora får ett tydligare kontrolluppdrag. Vi är måna om att upprätthålla ett stort förtroende för auktorisationen, säger Marcus Lindström.

Fastighets: ”Det är förjävligt”

I den nämnd som beslutar om auktorisation sitter företrädare för Almega, Fastighets och Kommunal. Jari Visshed är Fastighets representant i auktorisationsnämnden. Han anser att det är allvarligt att Winab inte betalat in avtalspension, men att det skulle vara lika allvarligt även om företaget inte varit auktoriserat samtidigt.

– Jag kan inte säga att det är mer allvarligt för att företaget varit auktoriserat, eftersom alla företag som har kollektivavtal har förbundit sig att betala in avtalspension till sina anställda. Annars bryter de ju mot kollektivavtalet. Det är förjävligt att inte betala in avtalspensionen till sina anställda oavsett, säger Jari Visshed.

Kontroll av pensionsinbetalningar kan bli ett auktorisationskrav

Jari Visshed säger liksom Marcus Lindström att samtal mellan Fastighets och Almega pågår kring huruvida inbetalning av avtalspensionen ska vara något som kontrolleras innan ett företag blir auktoriserat framöver.

– Men vi har inte kommit överens om detaljerna ännu. Diskussioner pågår kring om vi i auktorisationsnämnden ska lita på företagens uppgifter, eller om vi ska göra en egen granskning av varje företags pensionsinbetalningar. Ett annat alternativ skulle kunna vara stickprovskontroller, säger Jari Visshed.

Jari Visshed, tredje förbundsordförande på Fastighets.

Han tycker att det som nu framkommit visar att Fastighets arbete med att kontrollera medlemmarnas avtalspensioner behöver fortsätta.

– Det här visar att det är ett viktigt arbete vi gör. Att företag inte betalar in avtalspensioner är för det första otroligt fräckt mot de anställda. Dessutom finns risken att de företag som inte betalar in avtalspension konkurrerar ut de bolag som faktiskt sköter sig, säger Jari Visshed.

Om auktorisationen

För att ansöka om att bli Auktoriserat Service­företag krävs det att företaget är medlem i någon av Almegas följande bransch­organisationer: Almega Service­företagen eller Fastighetsarbetsgivarna. 

Alla beslut om beviljande av auktorisation eller uteslutning fattas av en auktorisationsnämnd. I den sitter företrädare för Almega Serviceföretagen, Fastighets och Kommunal.

Nämnden har rätt att i sin löpande granskning av företagen genomföra företagsbesök, både slumpvisa besök och planerade.