Under hösten har Fastighets granskat om mer än 1000 företag som facket har kollektivavtal med betalat in avtalspension till sina anställda.

Under året kommer Fastighets att ta kontakt med medlemmarna på varje företag där eventuella felaktigheter hittats för att se om de fått sin pension inbetald eller inte. Därefter kommer förhandlingar att inledas för att kräva företagen på de pensionspengar som inte betalats in.

Så granskas pensionerna

Genom att bland annat jämföra årsredovisningen för hur många anställda ett företag har och hur många det redovisat till Fora, går det att se om företaget betalar in pensionspremie för alla sina anställda.

Fastighets får ekonomiskt stöd för att fortsätta granskningen

För att kunna utöka sin personalstyrka för att granska varje företag som misstänkts ha slarvat med pensionspengar har Fastighets fått ekonomiskt stöd från AFA Försäkring som ägs av LO, Svenskt Näringsliv och PTK. Det berättar Ewa Edström, ombudsman för Fastighets.

– Vi har fått ekonomiskt stöd för att granska varje företag. Nu inleds ett omfattande arbete med att träffa medlemmar och anställda på de företag där vi misstänker felaktigheter. Vi kommer att kontrollera om de fått sin pension eller inte och därefter inleda förhandlingar runt om i landet, säger Ewa Edström.

Porträtt på Ewa Edström i en skjorta med leopardmönster.
Ewa Edström, ombudsman på Fastighets.

Städföretag betalade ut tio år av missade avtalspensioner

I december avgjordes den första förhandlingen om pensionspengar som inte betalats in. Fastighets upptäckte att elva medlemmar på städföretaget Winab fått för lite pension inbetald, eller ingen pension alls.

Men efter förhandlingen fick alla elva medlemmar sin pension inbetald, tio år tillbaka i tiden. Winab har kollektivavtal och är medlem i Almega, och var fram till 2018 auktoriserat företag av Almega, Fastighets och Kommunal.

Kommer ni att hinna förhandla med alla företag där felaktigheter hittas?

– Vi kommer att koncentrera oss på de företag där vår granskning visar på att det finns risk för stora felaktigheter i pensionsinbetalningarna. Men vår målsättning är att vi ska hinna nå ut till alla medlemmar som kan ha missat pensionspengar. Det är ett stort och viktigt arbete vi har framför oss, säger Ewa Edström.  

Satsningen för att kräva tillbaka pensionspengar från de övriga företag där felaktigheter hittas kommer att pågå mellan mars och oktober.

Kolla din pension

Som anställd kan man själv gå in på Fora.se och kolla hur mycket företaget har betalat i avtalspension de senaste åren och jämföra med sin deklaration.

Om det inte stämmer överens, eller om du behöver hjälp med att kontrollera din pension i Fora – kontakta ditt regionala Fastighetskontor.