Samtliga 180 hotellstädare har sagts upp på Allianceplus och företaget har beviljats rekonstruktion för andra gången på ett år, rapporterade Fastighetsfolket i förra veckan.

För städare på Fastighets avtalsområde innebär det att de får lön från lönegarantin den här månaden.

– Men vi har betalat lönerna fram till nu så det är inte några gamla löneskulder som betalas med lönegarantin, säger Dalia Ramzi, vd för Allianceplus Sverige.

Oklart om fler varslas

Organisationen kommer också att struktureras om på tjänstemannasidan för att matcha minskningen av personal när hotellstädarna får gå. 

– Sedan vet vi inte om någon mer kommer att drabbas. Det beror på kunderna, om de stänger ned sina verksamheter eller fortsätter, säger Dalia Ramzi.

Städuppdragen på Fastighets avtalsområden är i balans just nu. Företaget har tappat några uppdrag, men även fått in nya uppdrag och ökad efterfrågan på städning på vissa håll.

– Men det råder stor osäkerhet kring vad som händer i och med corona. Problematiken för oss har varit hotellsegmentet. Det är så stort och omsätter så mycket pengar så det har slagit hårt, säger vd:n.

Snabbare rekonstruktion

Det som händer den närmaste tiden är fortsatta förhandlingar på tjänstemannasidan och att varslen för hotellstädarna verkställs.

– Vi hoppas att rekonstruktionen ska gå fortare den här gången jämfört med förra eftersom det är ett så koncentrerat segment nu. Målsättningen är att vara klara i september, säger Ramzi.