1.

Las-utredningen

Utredningen om att ändra las, lagen om anställningsskydd, presenteras i början på nästa vecka. Innehållet har redan läckt ut och kritiken från fackligt håll är hård.

Kritiken handlar bland annat om att det ska bli lättare för arbetsgivare att säga upp anställda på grund av personliga skäl. Det ska också gå att undanta fler anställda från turordningen än nu.

– I januariavtalet står det tydligt att maktbalansen på arbetsmarknaden inte ska rubbas, men det är precis vad som händer nu. Om det här går igenom blir det fullständigt förändrade spelregler, till arbetsgivarnas fördel, säger Fastighets ordförande Magnus Pettersson.

2.

Fler sjuka av jobbet

Allt fler anmäler att de blivit sjuka på grund av jobbet. Anmälningarna till Arbetsmiljöverket har ökat med närmare 20 procent sedan förra året. Städare tillhör de yrken där fler anmäler arbetssjukdom. Men det kan vara fler som blir sjuka men inte anmäler, tror Fastighets arbetsmiljöombudsman:

– Tyvärr är jag rädd att vi har ett stort mörkertal inom Fastighets yrkesgrupper, säger Torbjörn Jonsson.

3.

Bättre försäkringar

Fastighets medlemsförsäkring sjuk- och efterlevandeförsäkringen förbättras för alla som har funktionsnedsättning. Det har tagit längre tid för dem att kvalificera sig till försäkringen. Nu blir det samma regler för alla, att vara frisk 90 dagar i sträck innan försäkringsfallet börjar gälla.

– Det visar att det lönar sig att kämpa för något man tror på, säger Annica Falck som är förtroendevald på Samhall och har drivit frågan.