I vanliga fall arbetar städarna Negassi Mehari, Nalin Faidulla och Katrin Skoglund med att städa Arlandas lokaler. Men under coronapandemin har flygtrafiken minskat drastiskt och när Arlanda gapar tomt har behovet av städning minskat.

Sedan en månad tillbaka arbetar de istället med att tillverka skyddsförkläden till vårdpersonal. Produktionen sker i Swedavias lokaler på Arlanda där 75 av Samhalls städare producerar runt 35 000 skyddsförkläden i veckan. Målet är att producera totalt 225 000 förkläden.

– Det känns jättebra att kunna hjälpa till. Vi är glada att kunna ställa upp för vården, säger Nalin Faidulla.

Stor brist på skyddsutrustning

Under coronapandemin har personal och fackförbund inom vården slagit larm om att bristen på skyddsutrustning i vården varit stor. Mer än var tredje anställd i äldrevården uppger att de vid något tillfälle jobbat utan rätt skyddsutrustning, och var sjätte har gjort det under den senaste veckan. Det visar en ny enkätundersökning från Novus, rapporterar Kommunalarbetaren. Vårdförbundet har också larmat om akut brist på skyddsutrustning på sjukhusen under pandemin.

Det känns jättebra att kunna hjälpa till. Vi är glada att kunna ställa upp för vården

Nalin Faidulla, städare på Samhall

Därför har Samhall på olika platser i landet ställt om sin verksamhet till att producera skyddsmaterial till vården under pandemin. Totalt har runt 400 Samhallanställda ställt om till att tillverka skyddsförkläden runt om i Sverige.

Produktionen finns på 16 olika platser i Sverige, som Kristianstad och Lund i söder upp till Ramselse norrut, enligt Samhalls uppgifter. Samhall har också börjat tillverka ansiktsvisir till vården, i Göteborg arbetar 300 anställda på Samhall nu med att tillverka skyddsvisir. Samhall har också börjat tillverka handsprit för att täcka det egna ökade behovet av handdesinfektion under pandemin.

”Känns jättebra att hjälpa till”

Skyddsutrustningen skickas sedan till vårdpersonal runt om i landet. Katrin Skoglund håller med sin kollega Nalin Faidulla om att det känns bra att kunna hjälpa till på ett konkret sätt under coronapandemin.

Hon tycker dessutom att arbetet med att tillverka skyddsförklädena är ett välkommet avbrott från det tunga städjobbet på Arlanda.

– Det är bättre för kroppen, det är inte lika tungt som städjobbet. Man behöver inte flänga omkring utan kan spara på kroppen, säger hon.

Katrin Skoglund visar upp ett färdigt skyddsförkläde, redo att användas av vårdpersonal.

Råmaterialet till förklädena kommer från företaget Alfapac som levererar utstansade förkläden i plast. Samhalls anställda arbetar sedan med att fästa ärmarna för att skapa heltäckande skyddsförkläden.

– Jag har inte jobbat inom tillverkning innan, så det är en ny erfarenhet. Det är kul att utvecklas och lära sig något nytt, säger Nalin Faidulla.

”Märks att det finns en stolthet”

Theres Oppagård är distriktschef för Samhall Uppsala. Hon berättar att Samhall började fundera på att ställa om till produktion när coronapandemin kom till Sverige. När flygtrafiken minskade till följd av pandemin blev många av Samhalls runt 400 städare på Arlanda utan arbetsuppgifter.

– Vi har omplacerat ett stort antal anställda till andra städobjekt. När chansen uppstod att börja producera skyddsförkläden på Arlanda passade det bra med att vi hade ett minskat städuppdrag. Och det märks att det finns en stolthet hos våra medarbetare över att kunna bidra så pass mycket under krisen, säger hon.

Vill se mer produktion på Samhall

Målet är att Samhalls anställda ska hinna producera de totalt 225 000 skyddsförklädena som beställts fram till mitten av juli. Men efterfrågan på skyddsutrustning är fortsatt hög och Theres Oppagård hoppas att produktionen på Arlanda kan förlängas. Hon menar att många medarbetare trivs med att arbeta med tillverkning, och skulle gärna se att Samhall hade fler sådana uppdrag även framöver.

Självklart är det så att ju fler olika typer av jobb vi har, desto lättare är det att matcha rätt medarbetare till rätt jobb

Theres Oppagård, distriktschef för Samhall Uppsala

Det skulle i så fall innebära att Samhall fick uppdrag som mer liknar den omfattande tillverkning som företaget hade tidigare, innan Samhall förändrades och riktades in på att erbjuda tjänster.

– Det jag fått till mig är att många trivs på Arlanda, men av olika skäl velat göra något annat än att jobba med lokalvård. Tyvärr har vi nästan enbart lokalvårdsuppdrag på Arlanda. Nu har många sett en möjlighet att få vara kvar på Arlanda men få göra något annat, säger hon.

Kan Samhall få en förändrad roll även efter coronakrisen?

– Nu bevisar vi att våra medarbetare är bra på tillverkning och levererar produkter av hög kvalitet. Kanske lägger det grunden till att skapa fler sådana här jobb framåt. Det vore bra för våra medarbetare. För självklart är det så att ju fler olika typer av jobb vi har, desto lättare är det att matcha rätt medarbetare till rätt jobb, säger Theres Oppagård.