Det formella beslutet återstår, men det kommer i närtid, och innebär en så stor förändring att det kan ses som en ny förmån, enligt socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabis pressekreterare Viktor Nyberg.

När förslaget till den nya ersättningen presenterades i slutet av maj kom kritik från riksdagen. Flera ledamöter ansåg att även barn och anhöriga borde omfattas.

Anhöriga ska omfattas

Regeringen har lyssnat på kritiken och har lagt till en förändring av föräldrapenningen som ger föräldrar möjlighet att vara hemma med barn som nyligen haft en svår sjukdom. Anhöriga som vårdar en person i hemmet med närståendepenning eller liknande och som dessutom har ett förvärvsarbete utanför hemmet kan också söka ersättning.

Den som beviljas stödet får som mest 804 kronor per dag, det ska motsvara en heltid, under 90 dagar. Ersättningen har fyra nivåer.

Socialstyrelsen har en lista

För att få ersättning måste den enskilde uppfylla vissa krav. Hen ska, förutom att ingå i en riskgrupp, sakna möjlighet att utföra förvärvsarbetet i hemmet. Det krävs också att arbetsgivaren inte kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, eller ”att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen så att lämpligt avstånd kan hållas till andra för att undvika smittspridning”.

Socialstyrelsen har tagit fram en lista över sjukdomar som ska betecknas som extra riskfyllda för den som får covid-19. Den listan ska Försäkringskassan utgå ifrån.

Gäller i tre månader från 1 juli

Under våren har riksdagen tagit upp problemet med att förvärvsarbetande som riskerar att drabbas särskilt svårt av covid-19, inte har möjlighet att stanna hemma från jobbet. Flera olika modeller har diskuterats och till sist blev politikerna överens om den tillfälliga ersättning som gäller i tre månader från 1 juli.

Sekotidningen har sedan april berättat om tågvärden Victoria Älverstad som har en lungsjukdom och på grund av risken för svår sjukdom inte fått komma till jobbet. Hon har varken fått lön eller sjukpenning och klarar sig tillfälligt tack vare att kollegor samlat in pengar.

Från 1 juli kan Victoria söka förebyggande sjukpenning. Vilket hon planerar att göra eftersom hon uppfyller samtliga kriterier. Hon tillhör en riskgrupp, och arbetsgivaren SJ Götalandståg kan inte erbjuda Victoria något annat arbete i stället.

Ersättningen beräknas kosta cirka 6 miljarder kronor och omfatta omkring 70 000 personer.

Den här artikeln är först publicerad i Sekotidningen, som tillsammans med Fastighetsfolket och fem andra titlar ingår i LO Mediehus.