– Det var helheten som gjorde att vi inte kom överens. Det var inte värt priset för någon av parterna, säger Magnus Pettersson, ordförande i Fastighets.

Han hänvisar till tidspressen:

– Toijer-utredningen har legat som en våt filt över förhandlingarna. Så här stora frågor kräver mycket tid.

Toijer-utredningen är det förslag till ny arbetsrätt som regeringen och samarbetspartierna hade beställt och som Gudmund Toijer presenterade i våras. I utredningen förslår han att det ska bli enklare för arbetsgivare att sparka anställda.

Grunden till utredningen är politikernas januariavtal, den mellan regeringen, Liberalerna och Centern. Samarbetspartierna L och C räknar nu med lagstiftning, medan S-ministrar kritiserade resultatet när utredningen blev klar. Eva Nordmark (S) konstaterade att förslagen snedvrider maktbalansen till arbetsgivarnas fördel.

Vad handlar det om?

Tre frågor som facken och arbetsgivarna försökt enas kring:

Anställningsskydd. Arbetsgivarna vill att det ska bli lättare och billigare att säga upp anställda, både vid arbetsbrist och av personliga skäl. LO-facken vill bland annat hindra hyvling av arbetstid och avskaffa allmän visstid.

Omställning. Studier och stöd för att anställda som sägs upp ska komma vidare i arbetslivet.

A-kassa. Fack och arbetsgivare skulle ta över a-kassorna, i dag finansieras de av staten.

Parterna på arbetsmarknaden har haft september månad på sig att sluta ett eget avtal om de tunga frågorna kring anställningsskyddet. LO och privattjänstemännens organisation PTK har förhandlat intensivt med Svenskt Näringsliv. Fastighets avtalssekreterare Jari Visshed ingår i LO:s avtalsråd, som hela tiden suttit med så att LO:s avtalssekreterare har kunnat informera och stämma av med alla LO-förbunden.

Jari Visshed, Fastighets avtalssekreterare.

– Stämningen har varit bra, säger Jari Visshed.

– Men turordningen var knepig att komma vidare med. Frågan om saklig grund vid uppsägning var också besvärlig. Vi i Fastighets har tillbakavisat arbetsgivarnas förslag i den frågan.

Bakom diskussionen om turordning ligger principen Sist in – först ut vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Arbetsgivarna vill få fler undantag och har stöd i Toijer-utredningen.

Saklig grund handlar också om uppsägningar, men när en anställd sparkas av personliga skäl. Arbetsgivarna vill att det ska bli enklare och billigare.

Detta är JA

Januariavtalet (JA) mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna innebär att lagen om anställningsskydd (las) ska ändras. Enligt partiernas gemensamma program ska det bli fler undantag i las och lättare att säga upp anställda till en lägre kostnad än i dag.

När förhandlingarna mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv har avbrutits hamnar frågan hos politikerna igen.

Enligt januariavtalet ska ändringarna i lagen om anställningsskydd vara på plats 2021.

Facken har å sida förhandlat för att stärka anställningstryggheten, få bort otrygga anställningsformer, och mer kompetensutveckling för att göra det lättare att gå från ett jobb till ett annat.

Svenskt Näringsliv krävde i förhandlingarna att arbetsgivarna ska få undanta fler från turordningslistan, skriver tidningen Arbetet. Kravet är en tung orsak till att förhandlingarna sprack, enligt tidningen.

Fastighets Magnus Pettersson säger att förbundet kommer att göra allt för att påverka politiken när det handlar om arbetsrätten.

– Utredningens förslag ruckar balansen till arbetsgivarnas fördel. Nu väntar en diskussion mellan regeringen och stödpartierna, säger han.

Susanna Gideonsson, LO:s ordförande.

LO:s ordförande Susanna Gideonsson är inne på samma linje:

– Vi ger inte upp. Vi kommer att använda alla till buds stående medel för att lyckas. Runt hörnet väntar nu en avtalsrörelse där flera förbund kommer att driva dessa frågor. Det viktiga är att det här är frågor för parterna, inte för politikerna, säger hon i ett pressmeddelande.

Regeringen har tryck från flera håll i frågan. Medan Liberalerna och Centern kräver lagstiftning som bygger på Toijer-utredningen hotar Vänsterpartiet med en misstroendeförklaring i det läget.