LO-TCO Rättsskydd drog in totalt drygt 131 miljoner kronor i ersättningar till förbunden under 2020. Det handlar om domstolsärenden mot arbetsgivare, som exempelvis inte betalat ut rätt lön. Det kan också handla om tvister med Försäkringskassan, där medlemmar inte fått rätt till livränta eller sjukpenning.

Fastighets bit av kakan blev cirka 3,2 miljoner, efter att 31 uppdrag avslutats under året. Fem av de ärendena hör till kategorin arbetsrätt och där fick Fastighets och medlemmarna in 837 000 kronor.

Den stora majoriteten ärenden, 26 stycken, var försäkringsärenden. Där drogs cirka 2,4 miljoner in i ersättningar.

Mindre till Fastighets

Totalt sett är det något mindre pengar än 2019. Då fick Fastighets 3,8 miljoner. Men summorna varierar mycket beroende på slumpen, säger LO-TCO Rättsskydds chefsjurist Mattias Landgren.

– Vi drar inga slutsatser av det eftersom det beror helt och hållet på vilken typ av ärenden vi får in. Tvistar man exempelvis om semesterersättning i kollektivavtalet och vinner man det kan det generera miljontals kronor.

Föga förvånande gick mest pengar till de större förbunden Kommunal och IF Metall och deras medlemmar som fick 28 respektive 24,5 miljoner i ersättningar.

Klart mindre pengar

Totalt är det ungefär 200 färre nya ärenden som kommit in i år till LO-TCO Rättsskydd, och mindre pengar som dragits in. 2019 års ärenden gav drygt 189 miljoner kronor i ersättning till fackförbunden och deras medlemmar.

– Vi har fått in färre ärenden och dragit in mindre pengar. Men det har varit ett speciellt år med bakgrund av pandemin. Så man ska inte dra allt för stora växlar av statistiken. Jag misstänker starkt att det finns många ärenden där ute som väntar på oss. Vi vet dessutom att det brukar bli färre ärenden under ett avtalsår eftersom de centrala ombudsmännen är upptagna med förhandlingar, säger Mattias Landgren.

LO-TCO Rättsskydd

LO-TCO Rättsskydd är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och arbetsskador. Byrån ägs av LO och TCO men anlitas även av vissa Saco-förbund.

Svårt med försäkringen? Hör av dig!

Har du haft svårt att få sjukförsäkring? Hör av dig till oss och berätta! Mejla redaktionen@fastighetsfolket.se.