I december förra året blev en städare på Samhall i Vimmerby påkörd av en hjullastare som röjde snö. Hon var på väg från ett städuppdrag på ett trävaruföretag strax utanför Vimmerby när olyckan inträffade. Städaren som var i 50-årsåldern dog av sina skador.

Olyckan utreddes som arbetsmiljöbrott eller vållande till annans död. Arbetsmiljöverket startade också rutinmässigt en tillsyn av Samhallenheten.

Inget brott

Nu har samtliga utredningar lagts ned eller avslutats. Myndigheterna har kommit fram till att det som hände var en ren olyckshändelse, som det inte låg något brott bakom.

– Min bedömning är att arbetsgivaren inte hade någon möjlighet att förebygga det här händelseförloppet. Jag har inte kunnat visa att någon arbetsgivare haft ett straffrättsligt ansvar för händelsen, säger Christer Forssman, kammaråklagare på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Malmö.

Polisen har även lagt ned utredningen om vållande till annans död. Polisen anser att det inte fanns någonting som föraren av hjullastaren kunde ha gjort för att förhindra olyckan.

Avslutat av Arbetsmiljöverket

Samhall gjorde en utredning av händelsen. Arbetsmiljöverket genomförde sedan en inspektion där man fick se Samhalls åtgärdsplaner, riskbedömningar och rutiner. Ärendet är nu avslutat med motiveringen:

”Arbetsmiljöverket bedömer att er utredning och era åtgärder/åtgärdsplaner inte ger anledning till några ytterligare tillsynsinsatser från vår sida”.