Förutom att a-kassan ska basera sig på dina inkomster i stället för på arbetad tid vill regeringen och Sverigedemokraterna ha en skarpare nedtrappning av hur mycket ersättning du ska få när du är arbetslös. Ju längre du varit arbetslös, desto lägre blir ersättningen. 

Taket i a-kassan höjs från 33 000 kronor till 34 000 kronor. Högre inkomst ger alltså en högre ersättning. Man ska högst kunna få ut 80 procent av en lön på 34 000 kronor. Det blir 27 200 kronor i månaden de första hundra dagarna som arbetslös om du har rätt till en inkomstbaserad a-kassa i dag.

– Men många av våra medlemmar ligger inte ens i närheten av att kunna få det maxbeloppet, säger Joakim Oscarsson, avtalssekreterare på Fastighets. 

Ersättningen sänks för tidigt

Efter att du varit arbetslös i hundra dagar minskas ersättningen med tio procentenheter och efter 200 dagar med fem procentenheter. 

Den som till exempel tjänar 25 000 kronor i månaden får efter hundra dagar som arbetslös 2 500 kronor mindre i ersättning jämfört med dagens regler har tidningen Arbetet räknat ut. 

Att ersättningen sänks redan efter hundra dagar är alldeles för tidigt anser Joakim Oscarsson.

– Blir man arbetslös ska man snabbt komma i annat jobb. Men det kan ta lite tid att hitta det jobb som man är kvalificerad för och även att komma i omställning och kompetensutveckling. Arbetsmarknaden för vissa branscher är väldigt tuff.

Joakim Oskarsson, Fastighets avtalssekreterare.
Joakim Oscarsson.

Olika antal timmar varje månad

Joakim Oscarsson är kritisk till att det blir svårare att kvalificera sig för a-kassa. Bara den som tjänat minst 11 000 kronor i månaden i elva månader eller mer ska kunna få 300 ersättningsdagar. 

Många av Fastighets medlemmar i städbranschen kommer inte upp i 11 000 kronor varje månad. Det gäller särskilt dem som är nya på den svenska arbetsmarknaden och kämpar för att få en tillsvidareanställning, enligt Joakim Oscarsson. 

Det är inte ovanligt med oregelbunden arbetstid och/eller en låg, fast sysselsättningsgrad. Många hoppar in och ut på olika uppdrag och får ihop olika antal arbetade timmar varje månad. 

– Där får du en jättestor sårbarhet för våra medlemmar i det här förslaget, just att du kan tappa hundra ersättningsdagar bara för att du inte fått rätt antal arbetstimmar av din arbetsgivare, säger han. 

Måste tjäna minst 11 000 kronor i elva månader eller mer

 • Den som tjänat minst 11 000 kronor i elva månader får 300 ersättningsdagar enligt förslaget till ny a-a-kassa.  
 • Den som bara tjänat 11 000 kronor i åtta till tio månader får 200 ersättningsdagar
 • Den som tjänat 11 00 kronor i minst fyra månader får 100 ersättningsdagar.

Blir straffad för låg sysselsättning

Joakim Oscarsson anser att regeringen och SD borde sätta in mer stöd i försäkringen till grupperna som har svårt att få ihop tillräckligt med arbetstimmar i stället för att ge mer till dem som tjänar bäst.

– Det visar ju att du är motiverad och verkligen vill jobba om du har hankat dig fram och tagit olika jobb, trots att de inneburit ett oregelbundet antal arbetstimmar eller en låg sysselsättningsgrad. Men här blir du straffad för det. 

Regeringen och SD tycker att det är rimligt att dem med svagast förankring på arbetsmarknaden och som bidragit minst till arbetslöshetsförsäkringen ska ha kortare ersättningsperiod. Den som varit med längre tid i a-kassan och haft högre inkomster får högre ersättning.

Men enligt regeringen och Sverigedemokraterna kommer den nya arbetslöshetsförsäkringen att omfatta fler personer med svag förankring på arbetsmarknaden än den nuvarande gör.

För fett att vara arbetslös

Den nya a-kassan ska bli en mer renodlad omställningsförsäkring. Arbetsmarknadsminister Johan Pehrson, L, tycker att a-kassan ska vara en studsmatta till nya möjligheter. Inte en hängmatta där man kan bli fast under en lång tid. 

Han har tidigare skrivit ett uppmärksammat inlägg på X (före detta Twitter) om att det har varit för ”fett” att vara arbetslös. 

– Det är märkligt att tro att det är många som försöker fuska och tycker att det är ”fett” att vara arbetslösa. Det är ju väldigt enkelt för arbetsmarknadsministern att säga, som har den tryggheten och den lönen som han har, säger Joakim Oscarsson.

Även aktivitetsstödet sänks

Efter 300 dagar kan du som är arbetslös få aktivitetsstöd i stället för a-kassa. 

– Men regeringen och Sverigedemokraterna vill sänka även aktivitetsstödet var hundrade dag med fem procentenheter.  Det är väldigt mycket som är negativt i det här förslaget, säger Joakim Oscarsson. 

Politikerna ska lämna sitt förslag till lagrådremiss och en proposition ska presenteras för riksdagen i vår. 

Regeringen och Sverigedemokraterna räknar med att förslaget till ny arbetslöshetsförsäkring blir verklighet hösten 2025. 

Så mycket vinner eller förlorar du på nya a- kassan

Tidningen Arbetet har räknat ut hur mycket du tjänar eller förlorar på nya a-kassan. 

Ersättning per månad för arbetslös som:

1) Tjänat 25 000 kronor.

Dag i arbetslöshet: 1-100: 

 • Utredningens förslag: 20 000 kronor. 
 • Dagens regler: 20 000 kronor. Skillnad: 0 kronor.

Skillnad: 0 kronor

Dag 101-200: 

 • Utredningens förslag: 17 500 kronor
 • Dagens regler: 20 000 kronor. 

Skillnad: – 2 500 kronor

Dag 201-300:

 • Utredningens förslag: 16 250 kronor 
 • Dagens regler: 17 500 

Skillnad: – 1 250 kronor.

2) Tjänat 30 000 kronor.

Dag i arbetslöshet:  1-100: 

 • Utredningens förslag: 24 000 kronor. 
 • Dagens regler: 24 000 kronor. 

Skillnad: 0 kronor

Dag 101-200: 

 • Utredningens förslag: 21 000 kronor.
 • Dagens regler: 22 000 kronor.

Skillnad:  – 1000 kronor

Dag i arbetslöshet: 201-300:

 • Utredningens förslag: 19 500 kronor. 
 • Dagens regler: 21 000 kronor. 

Skillnad: – 1 500 kronor

3) Tjänat 34 000 kronor eller mer

Dag i arbetslöshet: 1-100:

 • Utredningens förslag: 27 200 kronor. 
 • Dagens regler: 26 400 kronor. 

Skillnad: + 800 kronor

Dag i arbetslöshet: 101-200 :

 • Utredningens förslag: 23 800 kronor. 
 • Dagens regler: 22 000 kronor. 

Skillnad: + 1 800 kronor.

Dag i arbetslöshet: 201-300:

 • Utredningens förslag: 22 100 kronor. 
 • Dagens regler: 22 000 kronor. 

Skillnad: + 100 kronor