VI STÖDJER HAMNARBETARNA!

Vi från Fastighets klubb KBAB i Karlstad vill från vårt årsmöte skicka de varmaste solidaritetshälsningar till de strejkande arbetarna i Hamnarbetarförbundet.

Mot Hamnarbetarförbundet står just nu en välorganiserad, rik och mäktig fiende i arbetsgivarorganisationen Sveriges hamnar, som genom lockouter vill tömma fackföreningens strejkkassor och tvinga hamnarbetarna till underkastelse och undergång.

Att Hamnarbetarförbundet tar strid för arbetares rätt att själva välja sina fackliga företrädare är demokratiskt föredömligt och vi manar alla arbetargrupper och fackföreningar i Sverige att sluta sig samman i solidaritet med hamnarbetarna.

Nu får det vara slut på att backa, buga och bocka. Snällhetens tid är förbi – kampens och stolthetens tid är inne!