Arbetsmiljöverket ska göra en riktad insats med fler kontroller i branscher där det finns en stor risk för smittspridning, meddelar regeringen.

Arbetsgivaren ska ha koll

– Tillsynsverksamheten är en effektiv metod för att skapa en god arbetsmiljö och för att stärka regelefterlevnaden på arbetsplatserna, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) i ett pressmeddelande.

Det är arbetsgivarens ansvar att hålla koll på arbetssituationer och arbetsuppgifter där de som jobbar utsätts för risker. Det gäller också risken för att bli smittad av coronaviruset. Vad arbetsgivaren gör åt riskerna är helt avgörande för att minska smittspridning på arbetsplatser.

Städare bland de värst utsatta

Det är sedan tidigare känt att den yrkesgrupp som har flest fall av covid-19, i relation till hur många det finns i befolkningen, är städare – detta enligt siffror från Folkhälsomyndigheten.

Andra mycket utsatta yrkesgrupper är buss- och spårvagnsförare, taxiförare och pizzabagare. Även brandmän och fastighetsskötare är drabbade i högre utsträckning än andra. 

Viktigt att komma ihåg är dock att personal inom vård och omsorg inte var med i jämförelsen då de provtagits i större utsträckning än andra.

Inga svar ännu

Fastighetsfolket har frågat Arbetsmiljöverket vilka branscher som de kommer att rikta in sig på. Myndigheten kan inte ge något svar på det ännu eftersom de fick regeringsuppdraget i dag och fortfarande håller på att tolka uppdraget.