I sin debattartikel som har rubriken ”Var är ni i debatten om Samhall?” skriver Richard Fredriksson att hans eget förbund Fastighets och de andra facken på Samhall inte ger stöd till skyddsombuden på lokal nivå inom Samhall.

”Kommer när det skitit sig”

Inom Samhall finns flera stora brister i arbetsmiljöfrågorna, skriver han. Men Richard Fredriksson kritiserar inte bara Samhall – utan hur förbunden generellt arbetar förebyggande med arbetsmiljö. 

”Förbunden försöker lösa arbetsmiljön via centrala förhandlingar/samverkansavtal och skrivningar av arbetsmiljölagen i våra kollektivavtal” skriver han. Och ombudsmännen kommer ut först när ohälsa har uppstått.

Vill se utbildning

– Som det ser ut i dag är det bara ombudsmän som förhandlar, inga regionala skyddsombud. Ombudsmännen kommer först när det har skitit sig totalt. Jag vill att vi ska få in regionala skyddsombud som kan jobba systematiskt med arbetsmiljön – det arbetet existerar inte i dag, säger han till Fastighetsfolket.

Vad tycker du att man ska göra?

– Ge fan i att förhandla om arbetsmiljön och rikta kraften på att första linjens chefer får den kunskap och de befogenheter de behöver. Vi skulle behöva utbilda våra skyddsombud.

Fastighets har fått möjlighet att bemöta kritiken men de vill inte kommentera.