Felicia Nygren, 25 år Fastighetsskötare på HSB Stockholm, började i mars

Började sommarjobba på pappas fastighetsfirma när hon var 14, utbildade sig till lackerare, men sökte sig tillbaka till ett allt-i-allojobb hos pappa. Efter fem år var det dags för nya utmaningar.
– Jag har valt det här yrket för att det är så varierat.

Bild: HSB


Filip Wirén, 18 år
Sommarjobbar som fastighetsskötare på Riksbyggen i Norrköping, började i juni

Tog just studenten som fastighetstekniker. Yrket går i släkten, morfar var fastighetstekniker, mamma och moster är fastighetsskötare och själv har han sommarjobbat på Riksbyggen sedan han var 15.  
– Det känns skönt att komma ut i arbetslivet, att bli vuxen.

Bild: Lena Blomquist


Nino Bylund, 38 år
Praktikant på HSB Stockholm under fem veckor

Har jobbat inom kök och bestämde sig för att plugga efter ett par års arbetslöshet. Går nu en 40 veckor lång utbildning till fastighetsskötare på vuxengymnasium.
– Jag kollade Arbetsförmedlingens yrkeskompass, och där såg jag att konkurrensen var liten om fastighetsskötarjobben.

Bild: Marc Femenia

Piia Kujanpää, 53 år Fastighetsskötare på HSB Stockholm sedan tre år

Har jobbat med allt möjlig: kock i tio år, ventilationsplåtslagare, svetsare, med egna och andras hästar. Gick en utbildning i fastighetsskötsel för kvinnor, ordnad av HSB och Arbetsförmedlingen.
– Äntligen! Det här är bästa jobbet, ett ensamjobb som samtidigt är socialt och väldigt kreativt.

Bild: Marc Femenia

Matias Toro Bravo, 27 år Fastighetsskötare på HSB Stockholm, började i mars

Var arbetsledare på Menzies Aviation på Arlanda och ville byta bransch. Pluggar till fastighetsförvaltare och jobbar heltid som fastighetsskötare.
– Jag ska söka förvaltarjobb sen när jag är klar. Här får jag bra förkunskap, sedan vill jag jobba mig upp.

Bild: Marc Femenia