Almega Serviceföretagens nya kampanj Ett Riktigt Viktigt Jobb lyfter fram det positiva med städyrket.

I en debattartikel i Fastighetsfolket beklagar de att medier bara rapporterar om svartarbete och skattefusk inom städbranschen. De skriver att städare är osynliga hjältar, att det är dags att vi låter dem synas, att vårt land inte fungerar utan städning och att yrket uppvärderas på riktigt.

Det är välkomna budskap. Fastighets skriver under på detta, och har bara två tillägg.

Städning är inget pigjobb man gör i brist på annat.

För att uppvärderingen av städyrket ska kunna ske i praktiken behöver lönerna gå upp, annars blir det bara en kampanj. För att medier ska sluta skriva om svartjobb och skattefusk i städbranschen måste vi tillsammans röka ut alla möjligheter att ägna sig åt ekonomisk brottslighet. Annars fortsätter andelen svartarbete ligga på tio procent av hela städbranschens omsättning, och, förstås, rapporteringen om vad sagd siffra innebär för människor och för samhället.

Vi delar Almegas bild av att städyrket måste lyftas fram som ett riktigt jobb med en viktig funktion för samhället. Det är inget pigjobb man gör i brist på annat. Men vi anser också att någon meningsfull uppvärdering inte kan ske utan löneökningar, som placerar städare jämte andra arbetaryrken. Utan mer betalt blir det bara en sympatisk tankefigur, en kampanj utan praktisk innebörd.

Städning är en central samhällsfunktion, av vilken många industrier och miljardnäringar är beroende.

Att höja statusen på städyrket är en mycket viktig fråga av flera skäl. Det får konsekvenser för den enskilde när samhället ser på städning som ett dåligt lågstatusjobb. Blickar, ord och attityder sitter kvar i en människa. Det skapas också en skev bild av städyrket, som om städning är en fråga om allmän trivsel snarare än en central samhällsfunktion, av vilken många industrier och miljardnäringar är beroende. Utan noggrann sanitet måste till exempel läkemedelsindustrin stänga. 

Då behövs en lön man kan leva på.

Vi håller med om att städning inte kan utföras av vem som helst. Det krävs praktisk erfarenhet för att bli duktig. Men för att städbranschen ska kunna behålla anställda under så lång tid att erfarenheten uppstår, behövs en lön man kan leva på.

Vi tycker därför också att städning som upphandlas måste få kosta mer än det gör i dag. Seriösa och välskötta städföretag ska konkurrera med kunskap, medarbetares kompetens och affärsidé – inte låga löner.

Alltid med stolthet!

Håller du med?

Är du städare? Vad tycker du om respekten för ditt yrke? Du kan skriva en insändare här.