Det är i ett uttalande från EU:s Sociala dialog, som fack och arbetsgivare inom industristädbranschen har enats. Städning på nätterna ska fasas ut från Europa. Parterna bakom uttalandet representerar 300 000 arbetsgivare och fyra miljoner löntagare.

Stora EU-möten

EU:s Sociala dialog är ett forum för samtal och förhandlingar mellan fack och arbetsgivare och politiker, på EU-nivå. Som en del av det brukar också representanter för städbranschen från alla länder i EU mötas där. Från Sverige kom Fastighets och Almega.

Fastighets har representerats av Ewa Edström, ombudsman och ansvarig för den sociala dialogen.

– I stora delar av Europa är det legio att städning sker på nätterna. Nattstädning är inte alls lika vanligt i Sverige. Men nu är vi överens om ett gemensamt dokument som säger att vi ska verka för att gå från nattstädning till städning på dagtid, säger hon.

Ska jobba åt samma håll

Dokumentet uppmanar EU-politiker och EU-institutioner att jobba för att fasa ut nattstädning i Europa.

Det är dock ingen som har förbundit sig till någonting. Det finns ingen tidsplan. Och dokumentet hindrar inte något företag från att införa nattstädning ändå.

– Nej, absolut inte. Tyvärr. Utan det handlar mer om att vi, fack och arbetsgivare inom städbranschen i Europa, har enats om ett gemensamt ställningstagande för att vi ska jobba åt det hållet, säger Ewa Edström.