Nyligen fick Fastighets besked om att man återigen får statliga pengar via Arbetsmiljöverket för att fortsätta arbetet mot arbetslivskriminalitet i städbranschen. 

Projektet inleddes under fjolåret då förbundet fick statliga medel på 470 000 kronor. 

Kriminaliteten i arbetslivet hänger nära samma med annat negativt som sker i Sverige just nu: gängkriminalitet, droger, skjutningar.

Lary Stewart, ombudsman

Denna gång dubbleras nästan summan till 860 000 kronor. Projektledare blir precis som i fjol Larry Stewart, ombudsman i Region Väst.

– Det här arbetet är jätteviktigt och vi är glada för fortsatt statliga medel för vårt arbete. Kriminaliteten i arbetslivet hänger nära samman med annat negativt som sker i Sverige just nu: gängkriminalitet, droger, skjutningar. Vi måste få ett stopp på det, säger han.

Nätverk med städföretag

Under året som gått har Fastighets i Region Väst bland annat byggt upp ett nätverk med 25 städföretag som alla får mer kunskap om arbetslivskriminalitet genom utbildningar och träffar. 

– I och med att de har anslutit sig till projektet förbinder de sig bland annat till att även informera all sin personal om arbetslivskriminalitet. På så vis sprids kunskapen än mer, säger Larry Stewart.

Gett många tips

Projektet har hittills bland annat lett till att tipsen på misstänkt arbetslivskriminalitet där personal utnyttjas inom städbranschen har ökat markant, fortsätter han.

Bara under perioden 1 april till 31 december i fjol fick Region Väst in 33 relevanta tips. Många av dem kom från de städföretagare som finns med i nätverket eller deras anställda.

– Projektet har fått alla inblandade att hålla ögonen öppna, säger Larry Stewart.

Befriad ur tvångskontrakt

Tipsen kan leda till konkret förändring för personer som utnyttjas av tvivelaktiga arbetsgivare.

Fastighetsfolket skrev i somras om en städare i Trollhättan som var fast i ett slags tvångskontrakt som löstes upp tack vare tips från städföretagare inom nätverket i projektet.

Städaren fick också en ny anställning, men hos ett av de seriösa företag med kollektivavtal som ingår i nätverket.

Fler regioner med

Med de nya projektpengarna kommer arbetet detta år att kunna täcka in fler regioner, konstaterar Larry Stewart.

Från att tidigare enbart fokuserat på Region Väst kommer nu även Region Syd och stora delar av Region Öst att kopplas på.

– Vi jobbar utifrån hur polisregionerna är uppdelade och knyter nu kontakter med Center mot arbetslivskriminalitet i både Malmö och Norrköping och hoppas få in mer än dubbelt så många företagare i nätverket, säger Larry Stewart.

Nå de utsatta

Ett annat kommande steg är att jobba för att få direktkontakt med städare som drabbas. Många av dem kommer från så kallat tredje land, alltså ett land utanför EU, och talar inte svenska.

Det är också vanligt med en stor rädsla för att klaga på arbetsgivaren, eftersom ett starkt beroendeförhållande ofta förekommer, förklarar Larry Stewart.

De här personerna är inte med i facket så vi får använda andra vägar för att nå ut.

Larry Stewart.

– De här personerna är inte med i facket så vi får använda andra vägar för att nå ut.

Larry Stewart berättar att nätverket under året kommer att jobba med att knyta kontakt med olika ideella organisationer som hjälper personer i utsatta situationer, som exempelvis Frälsningsarmén.

– Dessutom har vi nu formellt fått med oss arbetsgivarorganisationen Almega. Vi har skrivit under projektansökan tillsammans. Det är ett viktigt steg, säger Larry Stewart.

Läs mer och tipsa

Här kan du läsa mer om Fastighets arbete med projektet Nätverk mot arbetslivskriminalitet.

Har du misstanke om arbetslivskriminalitet? Här kan du tipsa polisen anonymt.

Om centren mot arbetslivskriminalitet

Under 2022 och 2023 öppnade Sverige sju center mot arbetslivskriminalitet. Centren är nav för myndigheternas (bland annat Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och polisen) gemensamma arbete för att motverka arbetslivskriminalitet.

Här samlas myndigheterna och planerar, genomför och följer upp det gemensamma arbetet mot fusk och brott i arbetslivet. 

Myndigheterna jobbar tillsammans för att upptäcka felaktigheter hos arbetsgivare, som exempelvis svart arbetskraft, anställda som saknar rätt att arbeta i Sverige, farlig arbetsmiljö eller arbetskraft vars villkor utgör människohandel eller människoexploatering.

Centren ligger i polisens lokaler i Umeå, Uppsala, Örebro, Stockholm, Göteborg, Norrköping och Malmö.

Källa: Polisen, Arbetsmiljöverket