Det var i förra veckan som en väktare sköts i tjänsten då han och en kollega patrullerade i källaren till ett hyreshus i Rinkeby. Väktaren arbetade på uppdrag av bostadsbolaget Hembla för att öka säkerheten i området. Han sköts i båda benen och fick allvarliga men inte livshotande skador. 

Händelsen rubriceras som försök till mord. Det finns uppgifter om att skjutningen föregicks av en sammanstötning mellan väktare och ett flertal ungdomar kvällen innan.

Personlarm och låsta källare

Väktarna som arbetar för bostadsbolaget Hembla ska bland annat bevaka källarutrymmen och trapphus så att inte obehöriga vistas där. Fackförbundet Transport införde efter skjutningen ett skyddsstopp för alla väktare i området, som senare hävdes.

Däremot arbetade fastighetspersonalen i området som vanligt. Nu har fastighetsbolaget beställt personlarm till sina anställda som arbetar i området. Dessutom kommer alla källarutrymmena i området att låsas.

– Vi införskaffar avancerade personlarm till personal som arbetar i beståndet. Vi kommer i slutet av månaden att låsa alla källare för att öka säkerheten där. Vi arbetar också fortsatt med ett vaktbolag i det aktuella beståndet, skriver Hemblas kommunikationschef Jonatan Öhman i ett mejl till Fastighetsfolket.

Skyddsombudet: ”En viktig åtgärd”

Fastighets region Ost besökte efter skjutningen de anställda på Hembla i Rinkeby för att prata om säkerheten och höra vad de anställda ville ha hjälp med. En av de som var med på mötet är Moayed Motallebi som är regionalt skyddsombud för Fastighets. Han tycker att fastighetsbolaget har hanterat situationen väl och att bolaget har bra säkerhetsrutiner för sin personal.

Moayed Motallebi, regionalt skyddsombud för Fastighets.

– De har tydliga rutiner mot hot och våld och ett bra samarbete med polisen. Att företaget beställer personlarm till personalen efter skjutningen är en viktig åtgärd. Sedan tidigare är det bestämt att fastighetsskötarna inte ska arbeta ensamma om de känner sig otrygga och till exempel ska besöka en hyresgäst som uppträder hotfullt.

– Personalen berättade att de trots allt känner sig trygga i dagsläget, säger Moayed Motallebi.