– De hade alldeles för mycket att göra på för liten personalstyrka. Det var tydligt att den höga arbetsbelastningen gjorde att städarna stressades sönder, sa Fastighets regionala skyddsombud Veronica Boström till Fastighetsfolket i januari.

Under hösten hade hon gjort en skyddsrond på ISS i Karlskoga. När hon påtalat problemet utan att få respons från arbetsgivaren valde hon att larma om den höga arbetsbelastningen till Arbetsmiljöverket. Efter att Veronica Boström skickat in en 66a-anmälan gjorde verket en inspektion på ISS i Karlskoga.

66a-anmälan

Enligt Arbetsmiljölagen kapitel 6 § 6a kan skyddsombud vända sig till Arbetsmiljöverket och begära föreläggande eller förbud. Det kan ske om skyddsombud begärt åtgärder för en bättre arbetsmiljö och arbetsgivaren inte agerat eller lämnat besked inom rimlig tid. 

Flera krav för att minska stressen

Arbetsmiljöverket kunde konstatera att arbetsbelastningen är för hög och att städarna inte hinner med sina arbetsuppgifter. Eftersom det varit så en längre tid är det enligt verket viktigt att ISS snarast kommer till rätta med problemet för att förebygga ohälsa, sjukdom och fysiska besvär hos personalen. Därför överväger Arbetsmiljöverket att lägga en rad krav på ISS.

Bland annat måste ISS undersöka arbetsförhållandena och upprätta en handlingsplan för hur problemen ska rättas till. Företaget ska ta hjälp av experter såsom företagshälsovården för att minska stressen och skyddsombud och anställda ska få vara delaktiga i arbetet.

– Det känns jättebra att de här kraven ställs nu. Jag får fortfarande samtal från städare som säger att de är sönderstressade, säger Veronica Boström.

Veronica Boström, regionalt skyddsombud för Fastighets.

ISS: ”Vi kommer att lösa det här”

För två år sedan omförhandlade ISS några avtal med stora kunder. Flera av kunderna har höga säkerhetskrav som gör att det tar lång tid för nyanställda att få komma in hos kunden. Det har gjort att arbetsbelastningen för den ordinarie personalen eskalerat.

Ulrika Södergren Andersson är chef på affärsområde ISS Direct. Hon säger till Fastighetsfolket att det som skett är olyckligt men att ISS redan är på gång med de åtgärder som Arbetsmiljöverket kräver.

– Vi har redan börjat arbetet med att komma till rätta med det här, vi har inte suttit och väntat på Arbetsmiljöverkets beslut. Vi har tagit in företagshälsovården, undersökt arbetsmiljön och gjort upp en handlingsplan, säger Ulrika Södergren Andersson.

Men hur kan stressen ha varit så stor utan att ni agerat tidigare?

– Det har varit svårt att hitta lösningar just i Karlskoga eftersom vi har vissa kunder som har höga säkerhetskrav och det har tagit lång tid att få vår personal godkänd. Men nu har vi tagit tag i situationen. Jag är inte orolig, vi kommer att lösa det här, säger Ulrika Södergren Andersson.

”Har pressat sina anställda för hårt”

Men Veronica Boström är kritisk till att ISS inte förutsåg problemen innan upphandlingen.

– Som arbetsgivare går det inte att skylla på sådana omständigheter. Det är arbetsgivarens ansvar att göra riskanalyser i förväg och se till att den här situationen inte uppstår. ISS har pressat sina anställda alldeles för hårt, säger hon.

Hinner du inte städa klart i normal takt på utsatt tid så är det bara så. Du ska inte springa snabbare.

Veronica Boström, regionalt skyddsombud för Fastighets

Veronica Boström hoppas att ISS lyckas sänka arbetsbelastningen så snart som möjligt. Hon råder städarna att alltid arbeta efter tidlöneprincipen, vilket innebär att arbetet ska göra i normal takt. Städarna ska inte drabbas av att priserna pressas i upphandlingarna och att städobjekten utökas så att det blir mer att städa på kortare tid.

– Hinner du inte städa klart i normal takt på utsatt tid så är det bara så. Du ska inte springa snabbare. Arbetsgivaren kan beordra övertid, men då ska du få betalt för det också, säger Veronica Boström.

Vad är tidlöneprincipen?

Tidlöneprincipen gäller för alla som arbetar på städentreprenadföretag. Tidlön är motsatsen till ackord och innebär att städarbetet ska göras i normal arbetstakt. I anställningsavtalet ska det framgå hur många timmar som ska jobbas varje dag och varje vecka. Läs mer om tidlöneprincipen här.

Facket: ”ISS måste vakna upp”

Veronica Boström poängterar att facket har upptäckt arbetsmiljöproblem hos ISS på flera håll i landet.

– Överlag måste ISS vakna upp och förbättra sin arbetsmiljö. Från facket har vi sett problem på flera ställen, det är inte bara på ISS i Karlskoga som det brister, säger hon.

I slutet av april ska ISS skicka in synpunkter på Arbetsmiljöverkets krav, och efter det tar verket ett slutgiltigt beslut om kraven. Åtgärderna för att minska stressen måste vara genomförda senast den 1 juni, annars kan ISS behöva betala ett vite.