Idag, 15 juni, är den årliga internationella rättvisedagen för städare. På grund av coronapandemin blir det i år inga kampanjaktiviteter på gator och torg. Istället genomförs digitala aktiviteter med den karakteristiska knutna näven i diskhandske som symbol.

Torbjörn Jonsson.

I Sverige och flera andra länder i Europa är årets fokus krav på kollektivavtal i offentliga upphandlingar. 

– Det skulle slå undan benen på oseriösa arbetsgivare. Att företag har kollektivavtal är inte en garanti för att de är bra arbetsgivare, men det ger oss möjlighet att gå in och kontrollera och ställa krav, säger Torbjörn Jonsson, ombudsman på Fastighets.

Upphandlingsdirektivet i EU reviderades senast år 2014 och nu vill Fastighets och motsvarande fackliga organisationer i flera europeiska länder att det ska omarbetas igen, och att krav på kollektivavtal ska stå med. Målet är att aktualisera frågan så att en revidering kommer upp på dagordningen.

– Varför ska de seriösa företagen tappa kontrakt till företag som inte tar arbetsmiljö på allvar? Varför ska vissa ha sämre försäkringar och arbetsmiljö än andra i samma yrke?, undrar Torbjörn Jonsson.

Internationella rättvisedagen för städare

Internationellt kallas dagen för International Justice Day for Cleaners and Security Guards, alltså internationella rättvisedagen för städare och säkerhetsvakter. 

I många länder och även i UNI Global så ingår städare och säkerhetsvakter i samma fackförbund. 

I Sverige står de båda yrkesgrupperna inte lika nära varandra som i många andra länder så här kallas dagen internationella rättvisedagen för städare.

Städare demonstrerar för att få vaccin

På andra håll i världen är det mer konkreta frågor som står på agendan. På facebooksidan för den internationella rättvisedagen står bland annat att städare i den offentliga sektorn i Brasilien kräver vaccinationer för hela sektorn. 

Bland gatustädarna i huvudstaden São Paulo, som tillhör fackförbundet Conascon, finns över 2000 bekräftade fall av Covid-19. 

Samma situation gäller i många andra länder i Sydamerika, däribland Peru, där Fastighets under flera år har haft ett biståndsprojekt för att stärka den fackliga verksamheten.

Ysabel Saveedra Nilsson, regionalt skyddsombud vid Fastighets Region Ost.

Där, liksom i många sydamerikanska länder, har Coronapandemin slagit hårt mot arbetaryrken.

– I Peru har det inte funnits någon garanti för att folk ska få den skyddsutrustning som behövs och de har demonstrerat för att få vaccin, säger Ysabel Nilsson Saavedra, regionalt skyddsombud som tidigare deltagit i projektet i Peru.

– Staten måste ta sitt ansvar. Det finns en prioritering av yrkesgrupper som ska få vaccin, men städare finns inte med på listan alls, säger hon.