Jamal El Mourabit har hunnit jobba i snart ett och ett halvt år som ombudsman på Fastighets avdelning i Solna. 

När han klev in genom dörren första gången hade han tio – tolv år bakom sig på Målarettan, bland annat som ordförande och tillförordnad ombudsman. Målarettan ligger bara tre våningar ner i samma hus. Det var kanske en liten rumslig förflyttning, men inombords blev flytten från Målarna till Fastighets desto större.

Mötte medelålders målare

Hos Målarna hade Jamal El Mourabit mestadels mött vita, medelålders målare med trygga heltidsanställningar. Där handlade mycket om rådgivning. Målarna var starka individer som själva tog diskussionerna med arbetsgivaren i de flesta fall.  

Jamal El Mourabit, ombudsman Fastighetsanställdas förbund region ost

När medlemmarna i Fastighets började ringa eller mejla honom i rollen som ombudsman på avdelningen fick han ofta börja med att förklara hur det svenska samhället fungerar och att de som anställda har rättigheter på jobbet, inte bara skyldigheter. Många av medlemmar har kommit från andra länder och kan inte svenska.  

– Hos Målarna var det inte så ofta katastroflägen som det är för flera av våra medlemmar här. Det är lätt att bli väldigt engagerad i deras problem.   

Blev chockad

Jamal El Mourabit får ofta ringa upp arbetsgivarna och försöka nysta upp problemen som uppstått på arbetsplatserna. Många av ärendena rör uppsägningar på grund av arbetsbrist som uppstått vid felaktiga löneutbetalningar, godtyckliga avskedanden och organisationsförändringar. 

– Det kan det vara en utmaning att förklara för en uppsagd att företaget har rätt att göra så i de lägena. Och att de dessutom får göra undantag från turordningsreglerna.

Han konstaterar att anställningstrygghet är en bristvara i städbranschen. Han upprörs även över att så många i städbranschen fortfarande är ofrivilliga deltidare, trots att de jobbat 25 – 30 år på samma företag. 

–Jag blev helt chockad när jag insåg hur många det är. Det blev ett uppvaknande för mig när jag insåg det, säger Jamal El Mourabit. 

Tog med sig medlemsnära arbetssätt

Från tiden på Målarettan har han tagit med sig ett medlemsnära arbetssätt som han tyckte fungerade där. Han försöker alltid ha medlemmen med sig i alla steg han tar i deras ärenden. 

– Då blir det lättare för dem att förstå hur vi har kommit fram till en viss slutsats. 

Jamal El Mourabit kom till Sverige från hemlandet Marocko som barn och växte upp i Järfälla utanför Stockholm. Pappan hade egen målerifirma, röstade borgerligt och var på gränsen till antifacklig, säger han med ett litet leende. Det är alltså inte hemifrån han fått sitt fackliga engagemang. 

– Det började när jag var målarlärling på Hagströmsgruppen i Södertälje som 20-åring. Där fick jag höra att vi hade rätt till skyddsskor om vi skulle jobba på vissa objekt. Från början fick jag nobben av arbetsgivaren när jag krävde det. Jag blev tvungen att strida för det. Men till slut fick vi skyddsskorna. 

Kan relatera till kulturkrockar

Under åren som följde fick Jamal El Mourabit fler och fler fackliga uppdrag. De senaste 15 åren har han jobbat fackligt på heltid.  

JamalElMourabit i en diskussion.
Jamal ElMourabit

Han är väldigt glad över sin invandrarbakgrund i sina möten med Fastighets medlemmar. 

 Jamal El Mourabit talar flytande arabiska och tänker att han lättare kan bekräfta de arabisktalande i deras upplevelser än en helsvensk kan. De flesta av dem som ringer till avdelningen blir hänvisade till honom.  

– Jag kan relatera till de kulturkrockar som kan uppstå och kan tolka och förstå varför de har uppstått. På det sättet är min bakgrund en stor fördel. 

Missbrukar sin ställning

Ibland handlar det om rena kommunikationsmissar och missförstånd mellan medlemmen och arbetsgivaren. Men väldigt ofta försöker arbetsgivaren utnyttja sina anställda på sätt som strider mot gällande lag och avtal är Jamal El Mourabit bild. 

– Man sätter i system att missbruka sin ställning.

En viktig skillnad mellan Sverige och arabiska länder är synen på chefen, menar Jamal El Mourabit. 

– Tyvärr är det så att för många från arabiska länder är chefen en auktoritet som inte kan ifrågasättas. Jag försöker förmedla att här i Sverige har anställda inte bara skyldigheter utan också rättigheter. Arbetsgivare måste göra vissa saker enligt de lagar och kollektivavtal som finns.  

Lönedumpande system

Han har länge efterfrågat politiska beslut för att få till en förändring när det gäller arbetskraftsinvandrarna som kommer till Sverige på arbetskontrakt och sedan tvingas betala tillbaka en stor del av lönen till arbetsgivaren, 

– Det är ett lönedumpande system som underminerar hela den svenska modellen och kollektivavtalen. Det skulle enkelt kunna ändras, om bara den politiska viljan hade funnits, säger Jamal El Mourabit.

För honom är det självklart att facket och politiken hör ihop. Han kandiderade till riksdagen i senaste valet för Socialdemokraterna. 

Politiker även på fritiden

Jamal El Mourabit är nu ersättare till riksdagen. Han hoppas fortfarande på att det ska uppstå en ledig plats någonstans till honom innan nästa val.  

Redan nu är han politiker på fritiden genom sina uppdrag för Socialdemokraterna i Region Stockholm. 

– Som fackförening är vi inte ett politiskt parti och kan inte lägga fram förslag på ny lagstiftning eller förändrad sjukförsäkring i riksdagen. Samtidigt är partierna beroende av att vi berättar vilka problem våra medlemmar möter, säger Jamal El Mourabit. 

Om Jamal El Mourabit

Ålder: 48 år. 

Familj: Fru och tre barn. 

Intressen: Gå promenader, min familj, politik, och fiske.  

Aktuell som: Bytte jobbet som ordförande för Målarettan till att bli ombudsman för Fastighets för ett och ett halvt år sedan. 

Om att våga bli fackligt aktiv på en arbetsplats: Vi på avdelningarna kommer aldrig kunna hjälpa alla på alla arbetsplatser. Därför är det jätteviktigt att vi har fungerande facklubbar ute i företagen. Som facklig kan du hamna i konflikter med er arbetsgivare. Men när du väl har visat vad du går för och att du är kompetent, då kommer du att vinna arbetsgivarens respekt.