– Vi ska inte skriva en traditionell årskrönika där vi beskriver vad som hänt år för år, utan vi kommer framförallt att beskriva de större fenomenen inom förbundet, säger Hans Hjälte.

Han var chefredaktör för Fastighetsfolket mellan år 1990 och 1998 och ska skriva boken om Fastighetsanställdas förbund tillsammans med journalisten Kjell Karlsson Kihlberg.

Projektet hålls av förre ombudsmannen Sten-Erik Johansson och nuvarande ombudsmannen Jarmo Kusmin.

Det är precis i startgroparna.

– Vi ska börja med att göra intervjuer med olika fackligt aktiva, gå igenom protokoll och läsa igenom Fastighetsfolket. Vi får vara lite ödmjuka och se vad vi hittar, säger Hans Hjälte.

Hans Hjälte, chefredaktör för Fastighetsfolket mellan 1990 och 1998.

Samhall och städ har vuxit

Men han har redan några tankar om vilka förändringar förbundet har gått igenom.

– Samhall har fått en större tyngd inom Fastighets sedan företaget har gått från produktion och mer till servicetjänster. När jag arbetade på Fastighetsfolket var det ganska nytt att skriva om Samhall, men nu har de vuxit och etablerat starka klubbar och liknande, säger Hans Hjälte.

Även städsidan har vuxit inom förbundet och haft stor betydelse sedan tiden som beskrivs i boken om Fastighets första 50 år.

”Haft stor betydelse”

Städarna började växa i förbundet under 1970-talet när många industriföretag började köpa in städtjänster istället för att ha egenanställda städare, berättar Hans Hjälte.

Många städare fick göra samma jobb men till mycket sämre villkor, vilket ledde till många vilda strejker på den tiden.

De hade tidigare tillhört industrifacken, men nu ledde situationen till att de organiserades inom Fastighets.

– Det var inte helt självklart att de skulle hamna hos Fastighets på den tiden. Men det gjorde de och det har haft stor betydelse för hur förbundet ser ut idag, säger Hans Hjälte.

Att många fler personer med invandrarbakgrund har fått fackliga uppdrag inom förbundet är en annan förändring som Hjälte tycker är intressant att uppmärksamma.

Första kvinnan blir ordförande

Det finns också några händelser i Fastighets under Hans Hjältes tid som chefredaktör på Fastighetsfolket som kan komma att uppmärksammas.

Bland annat att förbundet fick sin första kvinnliga ordförande när Barbro Palmerlund, senare Wagenius, tog över år 1993.

– Fastighetsstrejken var också en intressant och engagerande händelse under min tid på tidningen. Det var ju inte så vanligt med så omfattande konflikter inom Fastighets avtalsområde, säger Hans Hjälte.