Coronapandemin har gjort att restauranger och nöjesparker drar ner på sommarpersonal. Samtidigt kan inte äldreomsorgen ta emot ungdomar på grund av smittrisken under pandemin, ingen under 18 tillåts arbeta på arbetsplatser där det kan finnas risk för coronasmitta.

Det har gjort att antalet ungdomar som får ett sommarjobb i år minskat drastiskt på många håll i landet. Nästan hälften av alla sommarjobb som fanns annonserade på Arbetsförmedlingen försvann under mars och april, enligt myndigheten.

Fler sommarjobb på bostadsbolagen

Men när många arbetsplatser tvingas säga nej till unga satsar istället bostadsbolag på att erbjuda fler sommarjobb i år. Till exempel erbjuder kommunala Framtidenkoncernen i Göteborg i år totalt 750 sommarjobb till unga, det är 170 fler jobb än tidigare år.

Och viljan att satsa på ett större antal jobb för att kompensera för bristen på sommarjobb i andra branscher går igen hos flera bostadsbolag. Fastighetsfolket har skickat ut en enkät till 22 bostadsbolag för att fråga om coronapandemin påverkat antalet sommarjobbare i år.

Av de 14 bolag som svarat säger majoriteten att de tar emot lika många sommarjobbare som vanligt i år. Men fyra bostadsbolag uppger också att de tar emot fler sommarjobbare under pandemin, för att hjälpa unga att komma in på arbetsmarknaden.

”Ungdomarna gör viktig insats”

Svenska Bostäder är ett av de bostadsbolag som utökat antalet sommarjobb. I år har 86 gymnasieungdomar fått jobb på bostadsbolaget, vilket är 11 fler än i vanliga fall. Ungdomarna är mellan 16 och 18 år och är anställda via Stockholms stad.

Bo Strömvall är en av dem på bostadsbolaget som kommer att arbeta som handledare åt ungdomarna. När Fastighetsfolket når honom ska han alldeles strax ta emot de första sommarjobbarna för i år.

Bo Strömvall, trygghetsstrateg på Svenska Bostäder.

– Vi kommer att börja jobba praktiskt ganska direkt. Bland annat kommer vi att arbeta med att göra bostäderna mer tillgängliga genom att kontrastmarkera trappsteg, för att förbättra säkerheten för personer med synskador. Det är av stort vikt för personer med synnedsättning, så ungdomarna kommer göra en viktig insats, säger Bo Strömvall.

En väg in på arbetsmarknaden

Totalt har regeringen satsat 180 miljoner kronor under 2020 för att stärka kommunernas möjligheter att skapa sommarjobb för unga. Bo Strömvall handleder ungdomar för andra året i rad, och enligt honom kan det första sommarjobbet betyda mycket.

– Vi tar ju emot fler sommarjobbare i år, men kanske är det en droppe i havet jämfört med hur många som kommer att stå utan sommarjobb. Jag tror att de som inte får chansen att jobba för första gången upplever en besvikelse. Det första sommarjobbet betyder jättemycket, de unga brukar vara väldigt entusiastiska när de kommer hit, säger han.

Jag tror att de som inte får chansen att jobba för första gången upplever en besvikelse. Det första sommarjobbet betyder jättemycket

Bo Strömvall, Svenska Bostäder

Enligt Bo Strömvall är också sommarjobbet ett sätt att få upp ögonen för fastighetsbranschen.

– Förra året var det flera som vill komma tillbaka och jobba hos oss i framtiden. Det känns jätteroligt att kunna väcka ett intresse och vara de ungas väg in på arbetsmarknaden, säger han.

Så ska risken för smitta minskas

Fastighetsfolket har också ställt frågan till bostadsbolagen om hur de anpassat sommarjobben för att minska risken för smittspridning av coronaviruset i sommar. Bostadsbolagen uppger att de har anpassat arbetet för sin ordinarie personal under coronapandemin och att samma rutiner kommer att gälla sommarjobbarna.

Så blir sommarjobbet säkert

  • Om du tycker att du får för mycket information för fort, be din handledare att upprepa informationen.
  • Se alltid till att du har fått instruktioner och förstått dem innan du gör en ny arbetsuppgift.
  • Om du känner dig osäker, be om mer instruktioner. Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite.
  • Se till att få information om vilka speciella riktlinjer arbetsgivaren har för coronaviruset.
  • Använd alltid de skyddsanordningar och den personliga skyddsutrustning som krävs.
  • Se till att du vet vad du ska göra i nöd- och krissituationer.
  • Rapportera tillbud och olyckor till din närmaste chef eller handledare.

Här finns mer information om vad som är viktigt att tänka på när du sommarjobbar. Källa: Prevent

Bo Strömvall berättar att fastighetsskötarna på Svenska Bostäder bara går hem till hyresgästerna vid akuta ärenden under pandemin. Men sommarjobbarna kommer inte arbeta inne hos hyresgästerna överhuvudtaget.

– Vi går inte hem till folk för att byta dörrknopp längre, utan gör bara de viktigaste åtgärderna hos hyresgästerna. Men när det gäller sommarjobbarna kommer vi inte att arbeta inne hos hyresgästerna alls. Vi kommer att prata mycket om vikten av handhygien och att stanna hemma vid minsta symptom på sjukdom, säger Bo Strömvall.

Särskilda anpassningar som gjorts för att undvika smittspridning på bostadsbolagen i sommar är också att introduktion och arbete sker i mindre grupper än vanligt. Här kan du läsa mer om vad som är viktigt att tänka på för att ditt sommarjobb ska bli säkert.