Om du arbetar som städare tillhör du en av de yrkesgrupper som har störst risk att smittas av coronaviruset. Det visade nyligen en dansk studie, som Fastighetsfolket tidigare rapporterat om. Studien visade att risken att smittas av coronaviruset är större om du arbetar som städare än om du arbetar inom sjukvårdssektorn.

För att se till att arbetsgivare skyddar sina medarbetare från smittorisker inleder nu Arbetsmiljöverket 300 inspektioner av utsatta yrkesgrupper. Myndigheten fokuserar på städare, väktare, ordningspersonal och personal i butiker och på apotek. 

Städare i offentliga miljöer utsatta

Elin Löfström Engdahl som är arbetsmiljöinspektör och projektledare för insatsen säger att städare som arbetar i offentliga miljöer är en grupp som har stor risk för att exponeras för coronasmitta.

– När man arbetar med städning av offentliga utrymmen som toaletter så finns risk för kontakt med kroppsvätskor, vilket alltid innebär en smittrisk. Men nu är vi mitt i en pandemi, och det innebär helt nya risker. Mer städning är ett sätt att minska smittspridningen i samhället, men då måste också de som utför städningen skyddas, säger hon.

Elin Löfström Engdahl, arbetsmiljöinspektör
Elin Löfström Engdahl, arbetsmiljöinspektör

Elin Löfström Engdahl säger att alla arbetsgivare måste uppdatera sina riskbedömningar under pandemin.

– Det är också viktigt att bedöma vilka och hur allvarliga konsekvenser det kan få för den enskilde arbetstagaren att bli utsatt för smittämnen, säger hon.

Att riskbedömningar på individnivå inte görs på Samhall och att städare i riskgrupper därmed inte skyddas tillräckligt är något som Fastighets kritiserat under coronapandemin. 

Semestertider kan öka smittrisken

Under semestertider riskerar också städare i offentliga miljöer att exponeras ännu mer för coronaviruset. Från den 13 juni har det varit tillåtet för symptomfria personer att resa inom Sverige, vilket gör att semesterorter kan få många besökare. 

– Jag bor på Tjörn och här är det väldigt mycket folk i mataffärerna nu. Arbetsgivare måste hela tiden uppdatera sina riskbedömningar efter det rådande läget. För att minska smittrisken kan en åtgärd vara att inte städa butiken på tider när det är mycket folk, säger Elin Löfström Engdahl.

Arbetsmiljöverkets regler om smittor

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker måste arbetsgivaren undersöka och riskbedöma arbetet utifrån:
1. Vilka arbetsmoment som kan innebära smittrisk.
2. Hur smittämnen skulle kunna orsaka infektion.
3. Vilka och hur allvarliga konsekvenser det kan få för den enskilde arbetstagaren att bli utsatt för smittämnen.
4. Under hur lång tid arbetstagare riskerar att utsättas för smittämnen i arbetet.

Här finns Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker.

Instruktioner om skyddsutrustning

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker ska personlig skyddsutrustning användas vid risk för kontakt med kroppsvätskor. Exempel på personlig skyddsutrustning är engångshandskar och visir. Vid arbetsmoment som innebär risk för allvarlig luftburen smitta ska också andningsskydd användas, enligt föreskrifterna.

Mer städning är ett sätt att minska smittspridningen i samhället, men då måste också de som utför städningen skyddas

Elin Löfström Engdahl, arbetsmiljöinspektör

Men när det gäller skyddsutrustning är det viktigt att bedömningen göras lokalt på varje arbetsplats, säger Elin Löfström Engdahl.

– Det är viktigt att personlig skyddsutrustning används på säkert sätt. Personalen måste få instruktioner om hur skyddsutrustningen ska användas, så att den inte blir en falsk trygghet, säger hon.

Hot om smitta ger dubbel utsatthet

Arbetsmiljöverkets inspektioner kommer också att fokusera på risken för hot och våld. Under coronapandemin finns risk för att utsättas för en kombination av hot och smitta, menar Elin Löfström Engdahl.

– Städpersonal  i offentligheten kan ha en risk för att utsättas för hot och våld. Under pandemin finns då risken för dubbel utsatthet, som att personer hotar städare genom att utsätta dem för smitta.

Eftersom det råder allmän smittspridning i samhället genomförs inspektionerna i första hand på telefon, med arbetsgivare och skyddsombud. Under inspektionerna kan myndigheten begära in dokumentation som visar vad som görs för att minska smittrisken för personalen.

De 300 inspektionerna kommer att genomföras från och med nu och fram till årsskiftet.